Historia

Trochę historii

W końcu XVIII wieku wieś Zielonki należała do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po jego śmierci dobra te otrzymała w dożywocie morganatyczna żona króla pani Grabowska.

W 1788 roku majątek nabył Jakub Paschalis Jakubowicz herbu RAWICZ. Założył on w pobliskim Lipkowie znaną wówczas w całej Polsce fabrykę pasów kontuszowych znaną z bogatej ornamentyki i oryginalnych wzorów.

W 1851 roku Jakub Paschalis Jakubowicz sprzedaje majątek, a nabywcą jest znany warszawski architekt Alfons Ferdynand Kropiwnicki herbu SAS. Na miejscu starego drewnianego dworu posadowionego na oryginalnych, zachowanych do dziś, piwnicach A.F. Kropiwnicki, według własnego projektu, buduje z wykorzystaniem innowacyjnych wówczas elementów żeliwnych neorenesansowy Pałac w stylu willi włoskiej. Oryginalna, zachowana do dziś, blaszana chorągiewka z datą 1855 wieńcząca okrągłą wieżę wskazuje na rok ukończenia Pałacu.

W 1875 roku A.F. Kropiwnicki decyduje się na sprzedaż majątku i nowym nabywcą staje się Adam Gliszczyński herbu Jastrzębiec. Rozbudowuje on obiekt o parterową oficynę i gospodarzy do roku 1919.

W 1919 roku nowym właścicielem zostaje hrabia Józef Basiński herbu PROWOCZA wraz z żoną Antoniną. W latach 30-tych dobra zostają w znacznej części rozparcelowane, ale do roku 1944 stanowią własność Basińskich...

Jak większość majątków tak i ten w 1945 roku przejmuje państwo,następnie zostaje on zamieniony na biura i mieszkania pracownicze zatracając swoje historyczne przeznaczenie.

W roku 1997 zniszczony Pałac wraz z pozostałością parku krajobrazowego nabywa stryjec herbowy Jakuba Paschalisa Jakubowicza, Zenon Marian Lasota herbu RAWICZ. W ciągu kolejnych dziesięciu lat trwają żmudne prace remontowe pod nadzorem konserwatorów zabytków zmierzające do wiernego odtworzenia nie tylko porządku architektonicznego, ale także kolorystyki pałacu na podstawie zachowanych elementów i wykonanych odkrywek. Dzięki tym wysiłkom dzieło ratowania dziedzictwa kulturowego narodu polskiego, do którego niewątpliwie zalicza się XIX-sto wieczny zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr. 1124/501 z dnia 23.03.1962 r. zostało pomyślnie zakończone.

Obecnie Pałac będzie miejscem wielu artystycznych prezentacji i ważnym ośrodkiem kulturalno-edukacyjno-oświatowym rejonu Mazowsza popularyzującym w ciekawy sposób nie tylko wiedzę historyczną.

Miejsce pełne piękna i wrażeń

Pałac Lasotów posiada wieloletnią tradycję i styl z czasów XIX wieku. Będą mogli Państwo się przenieść w tamte czasy podczas organizowanych tu imprez. Sale balowe z epoki jak i stosownie ubrana służba pozwolą odczuć klimat tamtych lat podczas Państwa zabaw. Znajdująca się obok Sali Balowej, Sala Historyczna wraz z wieżą pałacową pozwolą dowiedzieć się więcej o historii Pałacu i jego okolicy. Ponadto do Państwa dyspozycji znajduje się ponad 700 m2  piwnic i lochów, w których to powstają, przez nas produkowane, pałacowe nalewki...

Wyjście z Sali Balowej prowadzi na rozległy taras, który schodzi do ogrodu. Wokół Pałacu rozpościera się piękny park, w którego to alejkach można zapomnieć o troskach dnia codziennego i wsłuchując się w śpiew ptaków, w otoczeniu zabytkowych drzew uznanych za pomniki przyrody, w pełni odprężyć i poczuć się niczym szlachta z dawnych lat.